Birçok bahçe ve bahçe ürününün agroteknikleri, filizlerin inceltilmesini gerektirir. Bazıları burada karmaşık bir şey