Maj tego roku niedostrzegalnie zmieniła się w kwietniu, a kwitnące tulipany są już zastąpione