För dem som möter det nya året i hemmet eller i landet, föreslår jag