Vidiecky dom s trvalým alebo prechodným pobytom musí byť v prvom rade pohodlný. Komfortný