Hiša za stalno ali začasno prebivališče mora biti najprej udobna. Udobno - to pomeni