Dom wiejski na pobyt stały lub czasowy musi przede wszystkim być wygodny. Wygodny -