Dalam penerusan topik "tumbuh-tumbuhan berkayu kecil dan jarang-jarang", yang membangkitkan minat yang besar di