Figuren av en julängel är en av de oumbärliga egenskaperna hos festlig inredning i