Moje stránky sú prakticky na brehu stojaceho jazera. Počul som, že dnové bahno môže