Denne korte artikkelen er svaret på de mange bokstavene til sommerboerne, som regelmessig klager
Broene av kaldt Seksjonene av bygningens omsluttende strukturer nevnes, hvorved de største varmetabene oppstår,