Den här korta artikeln är svaret på de många bokstäverna i sommarboende, som regelbundet
Broarna av kallt Sektionerna i byggnadens omslutande strukturer nämns, genom vilka de största värmeförlusterna