Innenfor rammen av presentasjonen av den nye OBI-katalogen av Spring-Summer 2017-sesongen i OBI Teply
Inom ramen för presentationen av den nya OBI-katalogen för vårsommar 2017 säsongen i OBI