Perkataan "kilang" menyebabkan saya bersekutu dengan sesuatu yang misterius dan hebat. Pada zaman dahulu,