Kmetijska podjetja doživljajo še en razcvet. To je v veliki meri posledica gospodarskih razmer