Drahí priatelia! Mnohí z vás poznáte a milujete súťaže, ktoré sa konajú na našej