Naďalej sa oboznamujeme s našimi zberateľmi)) Dnes vám predstavujeme Ivan Melnikov. Na našich stránkach
Začíname so zberateľmi a chovateľmi našich stránok od Tatyany Maksimovskej. Pre sedem chalúp je