Jag skulle vilja känna till åsikten och erfarenheten av sjuåringar om antalet timmar för