kompostlåda Efter att vi har lagt plattorna i vår dacha-sektion, har vi fortfarande pallar