För majoriteten av sommarboende är grönsaker en fråga om vaksam bryr och lust. Men