Nedávno som vás predstavil v mimoriadnych kontajnerových záhradách Pamela Crawford. Obdivujte ich, chyťte sa