Natalijos Konstantinovo sodas yra gana mažas - tik keturi šimtai. Ir šioje mažoje erdvėje