Hagen til Natalia Konstantinova er ganske liten - bare fire hundre. Og i dette
Natalia Konstantinovas trädgård är ganska liten - bara fyrahundra. Och i detta lilla utrymme