Záhrada Nataly Konstantinovej je pomerne malá - len štyristo. A v tomto malom priestore
Ogród Natalii Konstantinova jest dość mały - tylko czterysta. I w tej małej przestrzeni