Från tid till annan publicerar vi på vår sida fina historier om tidigare stadsbefolkningar