Krawężnik dziś jest używany w poprawę różnych dziedzinach, w tym projektowania krajobrazu, ogrodnictwa i,