Idag väljer vedartade växter för trädgården, vi försöker att passa in dem i en
Innan vi börjar en specifik konversation om beskärning, låt oss prata om applikationsobjektet i
Kompakta träd med en sfärisk krona i trädgårdsers välförtjänta favoriter: Dessa välskötta miniatyrskönheter finns