Sovyet zamanlarında bile kuru bina karmaları (SSS) başarıyla kullanılmıştır. "Progenitörler", tecrübeli tüm inşaatçılar tarafından
Rusya kuru inşaat karışımları pazarı son derece dinamik bir şekilde gelişiyor. Bugün, CAS'ı üreten