To je čas pre tradičné zimné zábavy. Jednou z nich je výstavba všetkých druhov