Záujem o lantán, podobne ako vnútorná, kadónová a kvetinová kultúra otvoreného terénu, sa nedávno