Aluminium ledninger i bygninger bruker nå ikke. Covsem, ikke litt. Bare kobber. Om dem