Dalam kesinambungan tema hadiah untuk vila - seorang kawan yang melekat pada hadiah itu