Har du en nøkkelring? Hvis ikke, da er dette en stor feil. Det er