Ker se je moja ljubezen do gostiteljev začela, sem cenil lepoto okrasnih listavcev in
Nikoli ne bom utrujen občudoval in občudoval jeseni listje! Zame je vsak list pravi