Vi har blitt vant til stjernehusene. Da begynte de å bygge hus for pinnsvin,