Vi har blivit vana vid starlinghusen. Då började de bygga hus för igelkottar, skydd