Patogus gyvenimas šiuolaikiniame kaime prielaida, kad egzistuoja visas inžinerinių statinių ir ryšių tinklas. Dauguma