Nech už sú kŕmené brojlery - s kašou, granulátmi, pretláčaným produktom (rozpustná káva sa