Walaupun pelbagai bahan yang boleh digunakan di rumah di negara ini untuk pembinaan dan