Til tross for det brede spekteret av materialer som kan brukes hjemme i landet