Udobno živi v sodobni hiši državi predpostavlja obstoj celotnega omrežja inženirskih objektov in komunikacij.