Komfortabelt liv i et moderne landsted antar eksistensen av et helt nettverk av ingeniørstrukturer