Wygodne życie w nowoczesnej wiejskiej rezydencji zakłada istnienie całej sieci inżynierskich struktur i komunikacji.