Jeg vet ikke hvem som har hvordan, og jeg har et nytt år, er