Biarkan tidak aneh bahawa perbualan akan bermula dengan burung pipit. Mari kita ingat bagaimana