Naj se ne zdi čudno, da se bo pogovor začel s vrabci. Spomnimo se,