Som regel serveres salat "Mimosa" ikke lenger på nyttårets bord. Selv om han tidligere,