Kära sjuåringar, jag uppmanar dig att reflektera över platsen för dekorativa buskar i Ural-trädgården,