Będzie to opowieść o tym, jak niepokojąco, niespokojnie i niecierpliwie rośnie mini pomidory w