Kära sjuåringar, jag vill dela med dig min erfarenhet av restaureringen av en gammal