Jag är försiktig med produkter med konstiga namn. Men egenskaperna hos sorten slog mina